Det finns många möjligheter att engagera sig i vår kyrka. Först och främst berikar du förstås vår gemenskap genom att själv bli en del av den. Välkommen att besöka våra gudstjänster och samlingar.


En kristen kyrka bedriver dessutom oftast ett ganska omfattande arbete, i vårt land såväl som i många andra länder. Arbetet omfattar sociala projekt, arbete för mänskliga rättigheter, utbildning, stödjande av andra kyrkor, evangelisation, barn- och ungdomsarbete, träffpunkter  och mycket, mycket annat. 


Ett annat sätt att stödja vårt arbete är att ge pengar till det. Vår kyrka finns för att det finns människor som valt att ge sitt eget, helt frivilliga, bidrag genom kollekter och andra insamlingar.

Det går också att ge pengar via


Bankgiro: 5307-4928 
Swish: 123 526 15 32


Ett annat sätt att ge är genom kyrkoavgiften 1% av din beskattningsbara inkomst delas då mellan Pingst och Brukskyrkan, du kan läsa mer på Kyrkoavgiften. Du kanske redan ger denna avgift till Svenska kyrkan eller ett annat samfund och du kan då välja att fortsätta med det också eller att säga upp den