Mission


Vi som församling stödjer ekonomiskt olika projekt


  • -Satsningar att nå ut med evangeliet till människor. Globalt och i vårt närområde.


  • -Projekt bland gatubarn/ungdomar och barnhem i olika delar av världen.


  • -Stödja ungdomar som ger sig ut i olika missionssatsningar.


  • -Socialt arbete i vårt närområde.